Start knoppraktijk knoplogopedie knopcontact knoplinks knop
visie_knopwerkwijze knopDTL knopoverig knop

Vergoeding

De behandeling wordt geheel vergoed door de zorgverzekeraar. Vanaf 18 jaar geldt wel het normale eigen risico voor medische kosten. In de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar staan hierover afspraken. De tarieven voor logopedie zijn wettelijk vastgesteld. In de basisverzekering zit logopedie in het basispakket, zowel voor kinderen als voor volwassenen. De praktijk kan een contract met alle
zorgverzekeraars afsluiten, tenzij de beroepsvereniging NVLF een negatief advies hierover uitbrengt.

Samenwerking

Ik werk samen met onder andere huisartsen, KNO-artsen, fysiotherapeuten en basisscholen.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk ga ik
zorgvuldig om met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF wordt nageleefd.

Klachten

Het klachtenrecht is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliƫnten Zorgsector. Het klachtenrecht van
de NVLF is hieraan verbonden. De logopediepraktijk volgt de klachtenregeling van de NVLF.