Start knoppraktijk knoplogopedie knopcontact knoplinks knop
visie_knopwerkwijze knopDTL knopoverig knop

Het ministerie van Volksgezond-heid heeft besloten om de toegang tot logopedie makkelijk te maken.
Dit besluit heet Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Sinds 2011 is de logopedie direct toegankelijk. Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet meer nodig.
Belangrijk om te weten is dat de huisarts wel op de hoogte wordt gesteld van het bezoek aan de
logopedist.

Natuurlijk is het geen probleem om eerst met de huisarts te overleggen, voordat er gestart wordt met logopedie. De huisarts kan een verwijzing schrijven.

Klik hier voor meer informatie over DTL